_-_- کـــــلـبـــــه درویـــش-_-_

در دل کاخ مجلل خبر از عشق مجو -ــ-چون سعادت همه در کلبه درویشان است

هیچ وقت به همسرتان دروغ نگویید... (داستان جالب)   

برای مشاهده متن لطفا به ادامه مطلب بروید...!!!

مردی با همسرش در خانه تماس گرفت و گفت:"عزیزم ازمن خواسته شده که با رئیس و چند تا از دوستانش برای ماهیگیری به کانادا برویم"
مابه مدت یک هفته آنجا خواهیم بود.این فرصت خوبی است تا ارتقای شغلی کهمنتظرش بودم بگیرم بنابراین لطفا لباس های کافی برای یک هفته برایم بردارو وسایل ماهیگیری مرا هم آماده کن
ما از اداره حرکت خواهیم کرد ومن سر راه وسایلم را از خانه برخواهم داشت ، راستی اون لباس های راحتیابریشمی آبی رنگم را هم بردار !
زن با خودش فکر کرد که این مسالهیک کمی غیرطبیعی است اما بخاطر این که نشان دهد همسر خوبی است دقیقاکارهایی را که همسرش خواسته بود انجام داد.
هفته بعد مرد به خانه آمد ، یک کمی خسته به نظر می رسید اما ظاهرش خوب ومرتب بود.
همسرش به او خوش آمد گفت و از او پرسید که آیا او ماهی گرفته است یا نه ؟
مردگفت :"بله تعداد زیادی ماهی قزل آلا،چند تایی ماهی فلس آبی و چند تا هماره ماهی گرفتیم . اما چرا اون لباس راحتی هایی که گفته بودم برایمنگذاشتی ؟"
جواب زن خیلی جالب بود.
زن جواب داد : لباس های راحتی رو توی جعبه وسایل ماهیگیریت گذاشته بودم

نوشته شده در شنبه 12 تیر‌ماه سال 1389ساعت 01:27 ب.ظ توسط مدیریتـ سایتـ...فـلاحــ نظرات (0)|


Design By : kolbedarvish72

LinkDump
Archives
Links
Design
Specific
Others